ประกาศ เปิดรับข้อเสนอผู้บริหารจัดการร้านจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกงานพระราชทานปริญญาบัตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดรับข้อเสนอผู้บริหารจัดการร้านจำหน่าย…

ประกาศ เปิดรับข้อเสนอผู้บริหารจัดการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มงานพระราชทานปริญญาบัตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดรับข้อเสนอผู้บริหารจัดการร้านจำหน่าย…

รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเข้ามาดำเนินการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำ…