ประกาศ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าประเภทซุ้ม ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี…

ประกาศ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าประเภทซุ้ม ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การเปิดรับผู้ประกอบการบริหารจัดการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มราชมงคลธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การเปิดรับผู้ประกอบการบริหารจัดการโรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี…

ประกาศ เปิดรับข้อเสนอผู้บริหารจัดการร้านจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกงานพระราชทานปริญญาบัตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดรับข้อเสนอผู้บริหารจัดการร้านจำหน่าย…