ประกาศ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าประเภทซุ้ม ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การเปิดรับผู้ประกอบการบริหารจัดการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มราชมงคลธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การเปิดรับผู้ประกอบการบริหารจัดการโรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี…

ประกาศ เปิดรับข้อเสนอผู้บริหารจัดการร้านจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกงานพระราชทานปริญญาบัตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดรับข้อเสนอผู้บริหารจัดการร้านจำหน่าย…

ประกาศ เปิดรับข้อเสนอผู้บริหารจัดการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มงานพระราชทานปริญญาบัตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดรับข้อเสนอผู้บริหารจัดการร้านจำหน่าย…