เปิดรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารกลาง

รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบด้านล่าง

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์สามารถติดต่อสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดการทรัพย์สิน โทร.025493060 โทรสาร 025775013 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ประกาศ

ใบสมัคร