เปิดรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารกลาง

ประเภทร้านค้าที่เปิดรับสมัครคัดเลือก 

***ร้านน้ำและเครื่องดื่ม 2 ร้าน***

รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบด้านล่าง

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์สามารถติดต่อสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดการทรัพย์สิน โทร.02549-3060,3053 โทรสาร 025775013

ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 กันยายน 2560

ประกาศแนบและใบสมัคร

1 2 3 4 5 6