เปิดรับข้อเสนอผู้บริหารจัดการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มงานพระราชทานปริญญาบัตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์สามารถติดต่อสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดการทรัพย์สิน โทร.02549-3060,3053 โทรสาร 025775013