ประกาศฝ่ายจัดหารายได้ เปิดรับข้อเสนอผู้บริหารจัดการร้านจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 62-63

สำนักจัดการทรัพย์สิน เปิดรับข้อเสนอของผู…

ประกาศ คำสั่ง บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สำนักจัดการทรัพย์สิน

ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นายธนวรรณ สังว…

ประกาศ สำนักจัดการทรัพย์สินเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว หอพักฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร…

ประกาศ สำนักจัดการทรัพย์สินเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและเครื่องซักผ้า (หอพักฝึกอบรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร…

ประกาศ สำนักจัดการทรัพย์สินเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร…